• Huawei_P9_Screen_Replacement

  Huawei P9 Screen Replacement

  £80.00
 • Huawei_P9_Screen_and_LCD_Replacement

  Huawei P9 Screen and LCD Replacement

  £80.00
 • Huawei_P9_Battery_Replacement

  Huawei P9 Battery Replacement

  £60.00
 • Huawei_P9_Charging_Port

  Huawei P9 Charging Port

  £50.00
 • Huawei_P9_Liquid_Damage_(Excluding_Parts)

  Huawei P9 Liquid Damage (Excluding Parts)

  £20.00
 • Huawei_P9_Home_Button

  Huawei P9 Home Button

  £50.00
 • Huawei_P9_Power_Button

  Huawei P9 Power Button

  £50.00
 • Huawei_P9_Back_Replacement

  Huawei P9 Back Replacement

  £50.00
 • Huawei_P9_Earpiece_Replacement

  Huawei P9 Earpiece Replacement

  £50.00
 • Huawei_P9_Microphone_Replacement

  Huawei P9 Microphone Replacement

  £50.00
 • Huawei_P9_Loudspeaker_Replacement

  Huawei P9 Loudspeaker Replacement

  £50.00
 • Huawei_P9_Front_Camera_Replacement

  Huawei P9 Front Camera Replacement

  £55.00
 • Huawei_P9_Rear_Camera_Replacement

  Huawei P9 Rear Camera Replacement

  £55.00
 • Huawei_P9_Headphone_Jack

  Huawei P9 Headphone Jack

  £50.00
 • Huawei_P9_Wifi_Repair

  Huawei P9 Wifi Repair

  £100.00
 • Huawei_P9_Bluetooth_Related_Repair

  Huawei P9 Bluetooth Related Repair

  £100.00
 • Huawei_P9_Software_Repair

  Huawei P9 Software Repair

  £35.00
 • Huawei_P9_Vibration_Repair

  Huawei P9 Vibration Repair

  £50.00
 • Huawei_P9_Motherboard_or_Logicboard_Repair

  Huawei P9 Motherboard or Logicboard Repair

  £100.00
 • Huawei_P9_Proximity_Sensor_Replacement

  Huawei P9 Proximity Sensor Replacement

  £50.00
 • Huawei_P9_Volume_Button_Replacement

  Huawei P9 Volume Button Replacement

  £50.00
 • Huawei_P9_Data_Recovery

  Huawei P9 Data Recovery

  £35.00
 • Huawei_P9_Passcode_Removal

  Huawei P9 Passcode Removal

  £35.00
 • Huawei_P9_Software_Update

  Huawei P9 Software Update

  £35.00
 • Huawei_P9_Charging_Port_Clean

  Huawei P9 Charging Port Clean

  £10.00
 • Huawei_P9_Sim_Tray_Replacement

  Huawei P9 Sim Tray Replacement

  £10.00
 • Huawei_P9_Sim_Reader_Repair

  Huawei P9 Sim Reader Repair

  £100.00
 • Huawei_P9_Unlock_From_EE

  Huawei P9 Unlock From EE

  £30.00
 • Huawei_P9_Unlock_From_Vodafone

  Huawei P9 Unlock From Vodafone

  £35.00
 • Huawei_P9_Unlock_from_O2_Giff_Gaff

  Huawei P9 Unlock from O2/Giff Gaff

  £30.00
 • Huawei_P9_Unlock_From_Three

  Huawei P9 Unlock From Three

  £50.00